Stará radnice Havlíčkův Brod

Rekonstrukce a interiéry

Cílem rekonstrukce je přeměna staré radnice v kulturněspolečenské centrum města s odpovídajícím zázemím a standardem.

Rekonstrukce byla rozdělena do etap. Nejprve byla obnovena restaurace v suterénu stavby s dvorní dostavbou nového bezbariérového přístupu a sociálním zázemím návštěvníků, a historická síň na nároží stavby. Následovala rekonstrukce nejcennějších prostor domu, tj. vstupní síně a hlavního sálu v patře a celé západní poloviny radnice. S tím souviselo i rozšíření foyer a diváckého zázemí v podkroví dvorního křídla. Došlo i na celkovou rehabilitaci dvora. Původní polouzavřený dvůr byl prostorově vymezen dostavbou obvodové zdi z dusaného betonu.

Investor:
Město Havlíčkův Brod

Spolupráce:
Eva Wágnerová – sadové úpravy dvora

Autor fotografií:
David Židlický

Realizace:
2011—2016

© 2010–2020 BURIAN-KŘIVINKA
DESIGN BY UPSALA