Školící PET centrum Řež (pozitronová emisní tomografie), Husinec u Prahy

Školství

Prostory školícího centra slouží pro výuku aplikace radiofarmak a obsluhu kamery pozitronové emisní tomografie (PET kamery).

Investor:
Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.

Spolupráce:
Vladislav Vrána; Atelier 2002 s.r.o.

Autor fotografií:
Filip Šlapal

Realizace:
2012—2014

© 2010–2020 BURIAN-KŘIVINKA
DESIGN BY UPSALA