Rodinný dům Davle

Bydlení

Podoba novostavby rodinného domu v Davli na svahu nad Vltavou byla dána požadavkem majitelky na výhledy na atraktivní vltavské břehy a na odstínění blízkého závodu na zpracování masa. Z tohoto důvodu má stavba výrazný vertikální charakter a je určena pro bydlení dvou blízkých osob.

Investor:
soukromá osoba

Autor Fotografií:
Filip Šlapal

Realizace:
2011—2014

© 2010–2020 BURIAN-KŘIVINKA
DESIGN BY UPSALA