Rodinné domy, Brno-Jundrov

Bydlení

Novostavba jednoho rodinného domu v proluce a dvou rodinných domů v zahradě, které vytvářejí dvojdomek. V rodinných domech se nachází celkem 7 bytových jednotek.

Investor:
PAVLOF s.r.o.

Autor fotografií:
Filip Šlapal

Realizace:
2016

© 2010–2020 BURIAN-KŘIVINKA
DESIGN BY UPSALA