Revitalizace historického centra města Mohelnice

Veřejné prostory a urbanismus

Jádrem revitalizace je obnova náměstí Svobody, hlavního historického veřejného prostoru. Jejím základem je nové vymezení veřejných ploch, definice hlavních linií a jejich kompletní předlažba. Novou dlažbu doplňuje veřejná zeleň, soudobý mobiliář a hlavně soudobá kašna ve tvaru mělkého kanelovaného kulového vrchlíku.

Investor:
Město Mohelnice

Spolupráce:
Eva Wágnerová – zeleň

Autor fotografií:
Filip Šlapal

Realizace:
2014

© 2010–2020 BURIAN-KŘIVINKA
DESIGN BY UPSALA