Rekonstrukce Havlíčkova náměstí, Havlíčkův Brod

Veřejné prostory a urbanismus

Havlíčkovo náměstí je přirozeným centrem historického jádra města, jehož vznik se datuje k začátku 13. století. Nové řešení muselo respektovat stávající dopravní situaci, kdy značná dopravní zátěž je vedena přes náměstí diagonálně. Vlastní návrh je řešen důsledně s upřednostněním pěšího pohybu po náměstí. Všechny plochy jsou zadlážděny přírodním kamenem – převážně místní lipnickou žulou. Většina prvků mobiliáře je atypická, prameníky jsou bronzové. Součástí návrhu je i zastřešená letní scéna.

Investor:
Město Havlíčkův Brod

Spolupráce:
Zdeněk Sendler — sadové úpravy

Autor fotografií:
Filip Šlapal

Realizace:
2009—2011

© 2010–2020 BURIAN-KŘIVINKA
DESIGN BY UPSALA