ReCAMO, MOÚ, Brno

Zdravotnictví

Recamo – Regionální centrum aplikované molekulární onkologie. Jeho hlavní budova vzniká v areálu Masarykova onkologického ústavu rekonstrukcí pavilonu „F“, kde probíhá především hlavní náplň výzkumná a aplikační. S ohledem na omezené prostorové možnosti rekonstruovaného objektu je část aktivit situovaná v rekonstruované části Švejdova pavilonu v 6.NP. Jedná se zejména o vzdělávací a výukové centrum.

Investor:
MOÚ, Brno

Spolupráce:
Vladislav Vrána, Atelier 2002 s.r.o.

Autor fotografií:
x

Realizace:
2012—2014

© 2010–2020 BURIAN-KŘIVINKA
DESIGN BY UPSALA