Přestavba železničního uzlu Brno

Veřejné prostory a urbanismus

Studie rozvoje města v souvislosti s přeložením železničního terminálu.

Investor:
Statutární město Brno

Spolupráce:
x

Vizualizace:
x

Urbanistická studie:
2002

© 2010–2020 BURIAN-KŘIVINKA
DESIGN BY UPSALA