Rekonstrukce a dostavba Piaristické koleje v Litomyšli

Školství

Piaristická kolej je součástí programu Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli, jehož cílem je oživení historických staveb návrší. Kolej se nachází v bezprostřední blízkosti litomyšlského zámku a spolu s budovami starého a nového pivovaru definuje prostor před jeho vstupem.

Jedná se o významnou barokní stavbu, která spolu s kostelem Nalezení sv. Kříže a původní piaristickou školou tvoří na návrší důležitý protipól zámku. Kolej bude sloužit Fakultě restaurování University Pardubice pro potřeby výuky i ubytování studentů. Součástí stavby je i nová přístavba fakultní knihovny, na nároží ulic Jiráskovy a Zámecké, která respektuje původní stavební čáru i stávající výšku sousedních říms a dotváří tak důležitý urbanistický prostor soudobou stavbou.

Investor:
Město Litomyšl

Spolupráce:
Radka Neumanová

Autor fotografií:
Filip Šlapal

Realizace:
2010—2015

© 2010–2020 BURIAN-KŘIVINKA
DESIGN BY UPSALA