PET centrum, MOÚ, Brno

Zdravotnictví

Nový pavilon v areálu Masarykova onkologického ústavu v Brně. Slouží pozitronové emisní tomografii – nové diagnostické metodě, určené především k diagnostice měkkých tkání. Výroba radiofarmak, látek, které jsou při této metodě používány, je v podzemí, aplikace a vyšetření pacientů ve 2. nadzemním podlaží.

Investor:
ÚJV Řež a.s.; MOÚ, Brno

Spolupráce:
Vladislav Vrána

Autor fotografií:
Filip Šlapal

Realizace:
2005—2007

© 2010–2020 BURIAN-KŘIVINKA
DESIGN BY UPSALA