Pavilon Q, Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Školství

Pavilon Q je zatím poslední stavbou realizovanou v areálu Fakulty informačních technologií v bývalém kartuziánském klášteře v Brně Králově Poli.

Dotváří areál hospodářského dvora kláštera, vymezeného zámečkem, pivovarem a novostavbami z roku 2007, dostavbou jeho jihozápadního nároží. Z historických budov zde zůstaly zachovány pouze přízemní obvodová zeď a velké pivovarské sklepy.

Investor:
Vysoké učení technické v Brně

Spolupráce:
Vladislav Vrána; Atelier 2002 s.r.o.

Autor fotografií:
David Židlický

Realizace:
2010—2013

© 2010–2020 BURIAN-KŘIVINKA
DESIGN BY UPSALA