Nádraží pod Petrovem, Brno

Veřejné prostory a urbanismus

Studie prověření možnosti ponechání nádraží na stávajících drážních plochách a s využitím klasických městotvorných prvků na propojení nádraží se stávající městskou strukturou.

Investor:
Statutární město Brno

Vizualizace:
Michal Žák

Soutěž:
2015

© 2010–2020 BURIAN-KŘIVINKA
DESIGN BY UPSALA