Jižní čtvrť Opuštěná-Trnitá

Administrativa

Studie zástavby brněnské Jižní čtvrti, území vymezeného stávající železnicí, ulicí Trnitou a dolním nádražím. Účelem studie bylo navrhnout rozvoj území tak, aby se nová Jižní čtvrť stala rovnocennou částí širšího centra a umožnila jeho propojení s řekou a novým nádražím. Návrh vlastní urbanistické struktury je postaven na tradiční městské struktuře obytných ulic i rušnějších tříd s jasnou hierarchizací veřejných prostor a na tradičním schématu městských bloků, které doplňují a propojují přerušenou zástavbu širšího městského centra.

Investor:
Karlín Development II, s.r.o.

Spolupráce:
Mark Johnson – Civitas, Inc., Tomáš Ctibor – 4ct s.r.o.

Autor fotografií:
Stanislav Šimoníček

Studie:
2018

© 2010–2020 BURIAN-KŘIVINKA
DESIGN BY UPSALA