Fakulta informačních technologií VUT Brno

Školství

Přestavba bývalého kartuziánského kláštera v Brně – Králově Poli pro potřeby Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického. Vznikl kampus sestávající z historických klášterních budov, které byly doplněny novostavbami auly, ústavů a laboratoří, vzájemně propojených nadzemní lávkou. Klášterní pivovar se proměnil ve společenské a kulturní centrum fakulty.

Investor:
Vysoké učení technické v Brně

Spolupráce:
Vladislav Vrána

Autor fotografií:
Filip Šlapal, archiv kanceláře

Realizace:
2004-07

© 2010–2020 BURIAN-KŘIVINKA
DESIGN BY UPSALA