Centrála ČSOB Praha-Radlice

Administrativa

Záměrem zadavatele bylo rozšíření stávajícího sídla ČSOB v Praze Radlicích o školící centrum a další budovu pro 1400 trvalých pracovišť umístěných převážně ve sdíleném pracovním prostředí typu open space. Součástí návrhu je nová urbanistická a dopravní koncepce širšího okolí.

Investor:
x

Spolupráce:
Zdeněk Eichler

Vizualizace:
Michal Žák

Soutěž:
2013

© 2010–2020 BURIAN-KŘIVINKA
DESIGN BY UPSALA