Bytový dům Luční čtvrť, Staré Město

Bydlení

Bytový dům s 18 byty, dvěma obchody a poštou, který byl navržen na místě povodní zničenou částí města v roce 1997.

Investor:
Město Staré Město

Autor fotografií:
x

Realizace:
1998—2000

© 2010–2020 BURIAN-KŘIVINKA
DESIGN BY UPSALA