Bytový dům Kalvodova

Bydlení

Bytový dům se nachází na místě někdejšího rodinného domu a přístavby bistra. Objekt má dvě nadzemní a dvě podzemní podlaží se třemi byty a jednou kanceláří. Architektonické prostředky jsou záměrně střídmé, kompozice je tvořena skladbou a vzájemným propojením dvou jednoduchých kubických tvarů.

Investor:
K-TIME s.r.o.

Spolupráce:
Daria Křivinková – interiér

Autor fotografií:
Filip Šlapal

Realizace:
2013—2015

© 2010–2020 BURIAN-KŘIVINKA
DESIGN BY UPSALA