Brno – výškové zónování v MPR a jejím ochranném pásmu

Veřejné prostory a urbanismus

Studie možnosti výstavby výškových budov v Brně a jejich limitů.

Investor:
Statutární město Brno

Vizualizace:
x

Projekt:
2007

© 2010–2020 BURIAN-KŘIVINKA
DESIGN BY UPSALA