Brno Business Center

Administrativa

Architektonická soutěž na nejexponovanější pozemek v Brně 2001, 3. cena

Investor:
x

Vizualizace:
x

Soutěž:
2001

© 2010–2020 BURIAN-KŘIVINKA
DESIGN BY UPSALA