Náměstí Svobody, Třebovská,
S. K. Neumanna, Olomoucká

realizace
2012

Jádrem revitalizace je obnova náměstí Svobody, hlavního historického veřejného prostoru. Jejím základem je nové vymezení veřejných ploch, definice hlavních línií a jejich kompletní předlažba. Novou dlažbu doplňuje vřejná zeleň, soudobý mobiliář a hlavně soudobá kašna ve tvaru mělkého kanelovaného kulového vrchlíku. 
zpět