Brno - výškové zónování v MPR a jejím ochranném pásmu
Urbanistická studie 2007

Studie možnosti výstavby výškových budov Brně a jejich limitů.
zpět