Geodis Brno
Brno 1994–1995

Administrativní a provozní budova firmy Geodis, umístěná u židenického nádraží v Brně. Vůle vložit řád do území s nesourodou zástavbou vedla k jasnému a lapidárnímu výrazu stavby. Dvě křídla stavby vymezují vnitřní atrium, které se částečně otevírá i kolemjdoucímu.
zpět