Úpravy veřejných ploch
Litomyšl 1996–2005

Rekonstrukce veřejných ploch historického jádra Litomyšle, které byly postupně realizovány ve druhé polovině 90-tých let. Jejich součástí jsou nové jezdecké schody k děkanskému kostelu.
zpět