PET centrum Masarykova onkologického ústavu
Brno 2005–2007
Spoluautor: Vladislav Vrána

Nový pavilon v areálu Masarykova onkologického ústavu v Brně. Slouží pozitronové emisní tomografii – nové diagnostické metodě, určené především k diagnostice měkkých tkání. Výroba radiofarmak, látek, které jsou při této metodě používány je v podzemí, aplikace a vyšetření pacientů ve 2. nadzemním podlaží.
zpět